تقدیر ازبرگزیدگان پردیس علوم دانشگاه تهران در جشنواره ملی حرکت

تقدیر ازبرگزیدگان پردیس علوم دانشگاه تهران در جشنواره ملی حرکت


انجمن‌های فعال علمی دانشجویی پردیس علوم دانشگاه تهران با کسب مقام نخست، در مراسم تقدیر از برگزیدگان دوره‌های دوازدهم و سیزدهم جشنواره ملی حرکت که ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در دانشگاه تهران برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم، انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، با کسب جایگاه نخست در سیزدهمین دوره جشنواره ملی حرکت در بخش: ویژه بیوتک استارتر؛ انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی در دوازدهمین دوره این جشنواره در بخش‌های نشریه دنا و محتوای دیجیتال تقدیر شدند.

 

آدرس کوتاه :