تقویم اصلاحی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه تهران

تقویم اصلاحی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه تهران


>>  دانلود تقویم اصلاحی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه تهران ( کلیه مقاطع )

ماه

هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنیه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

بهمن

ثبت نام 2-98

(*)شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی99-1398 از روز شنبه5 بهمن تا روز پنجشنبه 10 بهمن ماه1398می باشد.

هفته اول

12شروع کلاسها

13

14

15

16

17

18

هفته دوم

19

20

21

22 پیروزی انقلاب اسلامی

23

24

25

هفته سوم

26

حذف و اضافه

27

حذف و اضافه

28

حذف و اضافه

29

30 آخرین مهلت دفاع

1اسفند

2

 

هفته چهارم

3

4

5

6

7

8

9

اسفند

هفته پنجم

10

11

12

13

14

15

16

هفته ششم

17

18 ولادت حضرت علی (ع)

19

20

21

22

23

هفته هفتم

24

25

26

27

28

29

1 فروردین

 

نوروز 1399

2

3

4

5

6

7

8

فروردین

نوروز 1399

9

10

11

12 روز جمهوری اسلامی

13

روز طبیعت

14

15

هفته هشتم

16شروع امتحانات میان ترم

17

18

19

20

21 ولادت حضرت قائم(ع)

22

هفته نهم

23

24

25

26

27پایان امتحانات میان ترم

28

29

هفته دهم

30

31

1 اردیبهشت

2

3

4

5

اردیبهشت

هفته یازدهم

6

7

8

9

10

11

12

هفته دوازدهم  

13

14

15

16

17

18

19

هفته سیزدهم

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

26 شهادت حضرت علی(ع)

هفته چهاردهم

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1 خرداد

 

2

 

هفته پانزدهم

3

 

4

عید فطر

5

عید فطر

6**

کنترل نهایی

7**

کنترل نهایی

8

9

خرداد

هفته شانزدهم

10

11

12

13

14 رحلت امام خمینی (ره)

15

قیام خرداد

16

هفته برگزاری کلاسهای جبرانی

17

18

حذف اضطراری

19

حذف اضطراری

20

حذف اضطراری

21

22

23

هفته برگزاری کلاسهای جبرانی

24

ارزشیابی

25

ارزشیابی

26

ارزشیابی

27

ارزشیابی

28شهادت امام جعفر صادق (ع)

29

30

هفته برگزاری کلاسهای جبرانی

31

ارزشیابی

1 تیر

 

2

 

3

 

4

 

5 **شروع امتحانات امتحان دروس عمومی

6

تیر

هفته اول امتحانات

7

8

9

10

11

12 امتحان دروس عمومی

13

هفته دوم امتحانات

14

15

16

17

18

 19 امتحان دروس عمومی*پایان امتحانات

20


* ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است. در صورت عدم ثبت نام رسمی دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.

** کنترل نهایی به منظور رفع اشکالات آموزشی واحدهای اخذشده و وضعیت تحصیلی دانشجو است و باید توسط کارشناسان اداره آموزش  مربوط بررسی و انجام شود.

***مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 1399/4/29 می باشد.     

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

 

 

آدرس کوتاه :