نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399

28 فروردین: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

9 اردیبهشت: پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

22 خرداد: شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

24 خرداد: پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹