نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99

9-2 شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول
30 شهریور:  شروع کلاس‌های درسی
15-13 مهر:  حذف و اضافه نیمسال اول
18 تا 29 آبان:  امتخانات میان ترم نیمسال اول
23 آذر تا 4 دی:  ارزشیابی نیمسال اول 
9-7 دی:  حذف اضطراری
18 دی:  پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول
21 دی تا 9 بهمن: امتحانات نیمسال اول