نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن کارکنان

تلفن کارکنان


نام خانوادگی و نام

محل خدمت

شماره تلفن

ابیات

طیبه

آزمایشگاه شیمی

61113647

آجورلو

ابوالفضل

اموال و تغذیه فیزیک

61118701

61118666

احدی

حسن

امور فارغ­التحصیلی - تحصیلات تکمیلی

61112562

احمدی سخا

صدیقه

آزمایشگاه زیست شناسی

61112492

احمد قشلاقی

رقیه

امور تربیت بدنی

66415036

اخوت

احمد رضا

آزمایشگاه آموزشی گیاه­شناسی عمومی

61113321

اردوخانی

فاطمه

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

61112721

66415712

استوار

مرجان

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

اسدی

حمید

حسابداری

61112465

اسلامی

مهناز

کتابخانه فیزیک

61118613

اظهری کادیجانی

محمد حسین

آزمایشگاه فیزیک

61118764

61118625

افشاری آذر

فرزانه

آزمایشگاه شیمی

61112628

آقا بابایی

هادی

امور تربیت بدنی

66415036

آقامحمدی

نرگس

آزمایشگاه شیمی

61113707

امیرآتشانی 

اعظم

امور اداری، پرسنلی و رفاهی

61113705

آیراملو

احسان

روابط عمومی

66412556

ایوبی

مهدی

تأسیسات فیزیک

61118665

با انصاف

مه لقا

آموزش کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زمین شناسی

61112717

باقری

فاطمه

کتابخانه پردیس

61113633

باهوش

مریم

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

بختیاری

عبدالحسین

کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112627

بخشی

معصومه

سایت تحصیلات تکمیلی

61112480

برازش

لیلا

امور تغذیه

61112468

66412184

بیاتی

فاطمه

دفتر ریاست دانشکده زمین شناسی

61112623

66491623

پارسا

حسین

موزه جانورشناسی

61112701

پاکزادمنش

پوران

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

پوراحمد

پروین

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

پوشش­دوست

علی

امور دانشجویی- ­تسویه حساب

61113328

تاج الدین

رویا

کتابخانه مرکزی پردیس علوم

61112416

61112616

جعفری

لیلی

امور تغذیه

61112468

جعفری

مهدی

تأسیسات پردیس

61113227

جعفری

ناهید

کتابخانه پردیس

61112616

جلال زاده

حسنیه سادات

امور اداری

61112724

جنابی

بهروز

کارپردازی فیزیک

61118648

حسن پور

حسن

امور فارغ التحصیلی- کارشناسی

61112562

حسین نژاد

مهتاب

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

61112797

حسینی

زهرا

آزمایشگاه شیمی

61113707

حیدری

سیده خورشید

آزمایشگاه سیتولوژی

61113390

خالصی

حکیمه

سایت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113656

خلیل نژاد

ماجد

کتابخانه پردیس

61112616

خواجه ئیان

سحر

آموزش پردیس

61112498

خونساری زاده

مریم

آزمایشگاه فیزیک

61118770

دلفی

لادن

آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی جانوری

61112460

دیلمی

حسن

سایت کارشناسی

61112475

ذوالفقار عجب شیر

غلامرضا

جمع اموال

61112466

ربیعی

علیرضا

امور پشتیبانی

61113630

66972073

رحیم زاده  

مژگان

پژوهش­های کاربردی

61112712

رحیمی

سبحان

حمل و نقل پردیس

61113630

رضازاده

عباسعلی

آزمایشگاه زمین شناسی

61112906

رضایی

سید محمد

آموزش کارشناسی زیست شناسی

61113732

رهنما

آسیه

امور کامپیوتر فیزیک

61118746

زارعی

اکرم

امور بین­الملل

61112797

زحمتکش

مهدی

آموزش تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

زراعتکار

حسین

روابط عمومی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112478

زراعتکار

منیژه

کتابخانه پردیس

61113633

زیبایی

وهاب

تأسیسات فیزیک

61118665

ساعتی

سهیلا

آموزش پردیس

61113705

سبحانی

خدیجه

آموزش پردیس

61112498

سبزواری

سید مهدی

آموزش تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

61113732

سلطان ویس

فائزه

آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی

61112720

سلیمانی

الهه

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

سیدعلیخانی

سیدابوالبشر

سایت کارشناسی

61112475

شجاعت الحسینی

معصومه

آموزش تحصیلات تکمیلی فیزیک

61118620

شجاعی

معصومه

امور دانشجویی

61118618

شریفی محترم

اکرم

روابط عمومی پردیس

66412556

شفیعی

سکینه

آموزش کارشناسی فیزیک

61118649

شفیعی

محمد رضا

حسابداری

66491621

 61113631

شکویی سعیدیان

فرشته

آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

شیخ پور

مژگان

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

صالحی

حسن

موزه جانورشناسی

61112701

صدوقی

نعمت

مزرعه پردیس

02636704002

صمدی

سهیلا

آزمایشگاه شیمی

61113300

طاهری

سمیه

دفتر ریاست دانشکده شیمی

61113301

طایفه

مرضیه

سایت بیوتکنولوژی

66413835

66491622

عباسی روح­اللهی

عباس

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

عبودی

عباس

دبیرخانه

61112464

عرب سلمانی

خدیجه

آزمایشگاه آموزشی گیاه­شناسی عمومی

61113321

عرب شیرازی

مریم

حسابداری

61112465

عزیزی

الهام

حسابداری فیزیک

61118655

عسگری

شهره

آزمایشگاه شیمی

61113400

عظیمی

عوض

امور فارغ التحصیلی

61112562

علمشاهی

لیلی

دفتر ریاست دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112295

66412178

علـــــی زاده زیده سرایی

منصوره

دفتر معاونت مالی و اداری

66495292 61112462

عموزاده

موسی

سلف اساتید و تغذیه فیزیک

61118657

عندلیب

نازنین

آزمایشگاه آموزشی  بیوشیمی- ایمنی­شناسی

61113560

غلامحسینی

محمد

کارپردازی پردیس

61112465

فتوحی

اعظم

آزمایشگاه آنالیز حرارتی شیمی

61113647

فرجی

غلامعلی

انبار پردیس

61113304

فرزانه

اعظم

دفتر ریاست پردیس

61112461

66403672

فرهادی

آمنه

حسابداری

61112465

فضیلی

افسانه

آزمایشگاه بافت شناسی

61113390

فلاح زاده

نادر

مهندس ناظر طرح­های عمرانی پردیس

---

فلاحی

مهری

آزمایشگاه فیزیک

61118770

فهیمی

بهاره

کتابخانه

61118613

فیض جباریان

فلورا

دفتر گروه بیوتکنولوژی

66413835

66491622

قدرتی

معصومه

اداره خدمات پژوهشی

61112797

قدیری

مطهره

پژوهش­های بنیادی

61112797

قدیم خانی

رقیه

آزمایشگاه شیمی

61113707

قربانی

فرزانه

دفتر جذب

61113641

 66492973

قلی پور

احمد

آموزش پردیس

61112562

کفاشی

سدابه

آزمایشگاه شیمی

61112628

کوهی

امان الله

حمل و نقل پردیس

61113630

گلجانی

زهرا

امور دانشجویی - وامها

61113328

لفطه

علی

کتابخانه پردیس

61112616

متین سرشتی

رزا

کتابخانه پردیس

61112467

محمدی ترکمانی

رقیه

آزمایشگاه شیمی

61112628

مستعدی

سمانه

آموزش تحصیلات تکمیلی شیمی

61113640

مسعودی

احمد

امور­تسویه حساب

61113328

مظلوم طبایی

سیدرضا

دفتر شاهد و ایثارگر  پردیس

66415907

معافی

مرضیه

امور رفاهی

61112724

مغربی

مرجان

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

ملاجان

آناهیتا

دفتر ریاست دانشکده فیزیک

61118652

88635911

ملک حسین پور

مژگان

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

ملکوتی نژاد

مریم

آزمایشگاه توالی یابی DNA

61113561

مهدیزاده نودهی

طاهره

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس علوم

66413346

مهدیقلی

کاظم

آزمایشگاه آموزشی گیاه­شناسی عمومی

61113321

مهربان راد

نیوشا

آموزش پردیس

61112498

موسوی

محمدرضا

امورعمومی

61118664

میرافضل

لیلی

آزمایشگاه فیزیک

61118770

مینایی

طیبه

آزمایشگاه ژنتیک پایه – ژنتیک مولکولی 

61113390

ناخدا

فهیمه

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

نبی­زاده تویسرکانی

مریم

دفتر مجله

61113305

نجومی

عظیمه

آموزش کارشناسی شیمی

61113640

نیکبخت

مصطفی

دبیرخانه دانشکده فیزیک

61118604

هاشمی

سیدمحمدهادی

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

هاشمی

مریم

دفتر ریاست دانشکده زیست شناسی

61113314

الهی

نغمه

آزمایشگاه زمین شناسی

61112906

یزدی

محمد

بایگانی

61112464

یوسفی

علی اکبر

مرکز انفورماتیک پردیس

61112880