تماس - آموزش

تماس - آموزش


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل اشتغال در پردیس / دانشکده

شماره تماس

1

فاطمه اردوخانی

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112721

2

حسن احدی

کارشناس فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112498

3

حسین حسن پور

کارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112562

4

خدیجه سبحانی

کارشناس مرکز انفورماتیک پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112498

5

سحر خواجه ئیان

کارشناس مرکز انفورماتیک پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112498

6

مهدی زحمتکش

کارشناس استعداد های درخشان پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112562

7

احمد قلی پور

بایگان پردیس علوم

آموزش پردیس علوم

61112498

8

سید محمد رضائی

کارشناس آموزش دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی

61113732

9

سید مهدی سبزواری

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی

61113732

10

فرشته سعیدیان

کارشناس آموزش دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی

61113649

11

سکینه شفیعی

کارشناس آموزش دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

61118649

12

سیده معصومه شجاعت الحسینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

61118620

13

مه لقا باانصاف

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زمین شناسی

دانشکده زمین شناسی

61112717

14

سمانه مستعدی

کارشناس آموزش دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

61113640

15

عظیمه نجومی

کارشناس آموزش دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

61113640

آدرس کوتاه :