تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی


به اطلاع می رساند

بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی ، در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95،  از روز شنبه مورخ 06/‏03/‏96‬ لغایت روز جمعه مورخ 12/‏03/‏96‬ تمدید شده است.                

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :