تمدید ثبت نام وام تحصیلی

تمدید ثبت نام وام تحصیلی


 دانشجویان گرامی که تا کنون موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی  نشده اند می توانند از تاریخ 30 بهمن لغایت 9 اسفند ماه نسبت به ثبت درخواست وام در سامانه گلستان اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :