تمدید حکم آقای دکتر سیامک یاسمی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

تمدید حکم آقای دکتر سیامک یاسمی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد رئیس پردیس علوم، مسئولیت آقای دکتر سیامک یاسمی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، تمدید شد. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، مسئولیت جنابعالی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس مذکور، موضوع حکم شماره 110/267184مورخ 93/10/7 از تاریخ 96/10/7 به مدت سه ‌سال تمدید می‌گردد. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای آن دانشکده در انجام وظایف و مسئولیتهای خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

آدرس کوتاه :