تمدید مهلت انواع وام های دانشجویی تا 25 فروردین 1399

تمدید مهلت انواع وام های دانشجویی تا 25 فروردین 1399


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت انواع وام های دانشجویی تا تاریخ 99/1/25 تمدید شد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :