تمدید مهلت انواع وام ها دانشجویی تا 10 اردیبهشت 99 (اصلاحیه)

تمدید مهلت انواع وام ها دانشجویی تا 10 اردیبهشت 99 (اصلاحیه)


به اطلاع دانشحوان عزیز می رساند مهلت انواع وام های دانشجویی تا تاریخ 99/2/10 تمدید شد.

ضمنا آخرین مهلت درخواست وام های ویژه دکتری صندوق رفاه 99/2/26  و وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون 99/4/9 می باشد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :