تمدید وام ویژه دکتری

تمدید وام ویژه دکتری


دانشجویانی که در بازه زمانی قبلی نتوانستند تقاضای وام دکتری بدهند از تاریخ 21 لغایت 23 بهمن ماه می توانند در سامانه گلستان درخواست خود را به همراه مدارک لازم ثبت نمایند.

آدرس کوتاه :