تهیه و کاربرد نانوجاذب های کربنی اصلاح شده در ریز استخراج آفت کش ها از محصولات غذایی / دانشجو: مرجان اسدی

تهیه و کاربرد نانوجاذب های کربنی اصلاح شده در ریز استخراج آفت کش ها از محصولات غذایی / دانشجو: مرجان اسدی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: تهیه و کاربرد نانوجاذب های کربنی اصلاح شده در ریز استخراج آفت کش ها از محصولات غذایی

دانشجو: مرجان اسدی
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما: آقای دکتر حسن سرشتی

زمان: روز سه شنبه 1399/07/29 ساعت14:00
مکان: اتاق 110

چکیده:

آفت کش ها ترکیبات آلی هستند که برای تخریب و تعدیل هر گونه آفات مانند حشرات و گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند. به علت پایداری شیمیایی و زیستی، سمیت و انتقال آسان آن ها، آفت کش ها از جمله آلاینده های زیست محیطی و محصولات کشاورزی معرفی شده اند. استفاده گسترده از این ترکیبات موجب تجمع آن ها در محصولات غذایی و انتقال آن ها به انسان می گردد. که این امر منجربه بیماری های مختلفی مانند سرطان، آسم، اختلال در هورمون ها و آلرژی می شود. در نتیجه، توسعه روش های سریع و قابل اعتماد انتخابی برای استخراج و اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها در بافت نمونه های غذایی مختلف امری ضروری است.
هدف اصلی این پژوهش توسعه روش های استخراج فاز جامد جدید، آسان، سریع، حساس، مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست می باشد. با توجه به این که گزینش پذیری این روش ها با ساختار شیمیایی آنالیت ها، ویژگی های جاذب، ماتریس نمونه و حلال واجذب در ارتباط است. مطالعه حاضر به توسعه و شناسایی مواد جاذب جدید به منظور دستیابی به گزینش پذیری بهتر و بهبود ظرفیت جذب برای اندازه گیری آفت-کش ها می پردازد.
 

 

آدرس کوتاه :