تور بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

تور بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در چارچوب برنامه توانمندساز "جوانه"، در نظر دارد تور بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) را در روز چهارشنبه مورخه۵ خرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۸ الی ۱۴ برگزار نماید. ‌‌

اطلاعات تکمیل در وبگاه پارک علم و فناوری به آدرس http://stp.ut.ac.ir/ درج شده است.

آدرس کوتاه :