توسعه روش های جدید ریزاستخراج برپایه باکی ژل های مغناطیسی و حلال های اتکتیک عمیق به منظور اندازه گیری مقادیر ناچیز آلاینده های زیست محیطی / دانشجو: سیده محبوبه یوسفی

توسعه روش های جدید ریزاستخراج برپایه باکی ژل های مغناطیسی و حلال های اتکتیک عمیق به منظور اندازه گیری مقادیر ناچیز آلاینده های زیست محیطی / دانشجو: سیده محبوبه یوسفی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: توسعه روش‌های جدید ریزاستخراج برپایه باکی‌ژل‌های مغناطیسی و حلال‌های اتکتیک عمیق به منظور اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آلاینده‌های زیست‌ محیطی

دانشجو: سیده محبوبه یوسفی
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما : دکتر فرزانه شمیرانی

زمان : 1398/04/12 ساعت 8:15
مکان : دانشکده شیمی، کلاس 123

چکیده:
با توجه به لزوم بهره‌گیری از حلال‌ها و نانومواد جدید در بهبود روش‌های ریزاستخراج و نیز با آگاهی از خواص منحصر به فرد مایعات یونی و حلال‌های اتکتیک عمیق, کاربرد باکی‌ژل‌های متشکل از نانومواد کربنی و مایعات یونی یا حلال‌های اتکتیک عمیق در بهبود روش‌های ریزاستخراج مورد بررسی قرار گرفت. برای نخستین‌بار باکی‌ژلهای آبدوست برپایه نانولوله‌های کربنی با خاصیت مغناطیسی تهیه شدند و در روش ریزاستخراج فاز جامد پخشی مورد استفاده قرار گرفتند. بسپس، برای نخستین بار فیبر فولاد زنگ نزن پوشش داده شده با باکی‌ژل بر پایه گرافن, تهیه شده و در روش ریزاستخراج فاز جامد در فضای فوقانی مورد استفاده قرار گرفت.
کاربرد حلال‌های اتکتیک عمیق به عنوان کلاس جدیدی از حلال‌های حامل برای باکی‌ژل‌های برپایه نانولوله کربنی مورد بررسی قرار گرفت. این باکی‌ژل‌ها در توسعه روش ریزاستخراج فاز جامد پخشی و روش ریز‌استخراج تک‌قطره در فضای فوقانی مورد استفاده قرار گرفتند.

 

آدرس کوتاه :