تولید پتانسیل یادگیری ماشینی برای شبیه‌سازی مواد دو بعدی و سه بعدی / بسام ربیهاوی

تولید پتانسیل یادگیری ماشینی برای شبیه‌سازی مواد دو بعدی و سه بعدی / بسام ربیهاوی


آدرس کوتاه :