ثبت انواع وام دانشجویی اول تا 18 هر ماه

ثبت انواع وام دانشجویی اول تا 18 هر ماه


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای ثبت انواع وام های ضروری ؛ موارد خاص و تسهیلات مسکن و ازدواج از 1 تا 18 هر ماه به سامانه جامع گلستان مراجعه نمایند.
 
 
امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم 

آدرس کوتاه :