ثبت نام وام دانشجویی سه ماهه بهار 1397

ثبت نام وام دانشجویی سه ماهه بهار 1397


دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ضروری عادی، وام ضروری ویژه دکتری و وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار از تاریخ اول تا یازدهم خرداد ماه می توانند جهت ثبت نام به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

 اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :