ثبت نام وام نیمسال دوم ۹۹ آغاز شد.

ثبت نام وام نیمسال دوم ۹۹ آغاز شد.


ثبت نام وام نیمسال دوم ۹۹ آغاز شد.

دانشجویان با مراجعه به سامانه گلستان و صندوق رفاه وام خود را در هر دو سامانه ثبت کنند و از تأیید وام اطمینان حاصل نمایند.

انواع وام

وام تحصیلی

وام ضروری

وام ویژه دکتری

وام شهریه

وام مسکن متاهلی

شرایط عمومی و آموزشی

شرایط ضامنین

تعداد ضامنین

سند تعهد نامه

نحوه ورود به پورتال

نحوه ثبت نام در پورتال

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :