ثبت نام وام ویژه دانشجویان دکتری

ثبت نام وام ویژه دانشجویان دکتری


دانشجویان روزانه مقطع دکتری می توانند برای ثبت نام وام ویژه 3 ماهه زمستان از تاریخ 3/11/95 لغایت 13/11/95  به سامانه جامع گلستان مراجعه نمایند.

نکته 1: دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب رسیده و کاربردی می باشد و با صنعت قرارداد بسته اند وام ویژه دکتری 2 و دانشجویان دیگر وام ویژه 1 را درخواست بدهند. جهت دریافت فرم و آیین نامه اینجا کلیک کنید.

نکته 2: مدارک لازم را الصاق فرمایید. به وام های بدون مدرک رسیدگی نخواهد شد.

دانشجویان گرامی در انتخاب  نوع وام  دقت فرمایید.

 

امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :