ثبت نام وام ویژه دکتری 3 ماهه پاییز 95 + مدارک مورد نیاز + فرم

ثبت نام وام ویژه دکتری 3 ماهه پاییز 95 + مدارک مورد نیاز + فرم


کلیه دانشجویان دکتری روزانه جهت  ثبت نام وام ویژه دکتری 3 ماهه پاییز 95 مدارک  لازم  را تا تاریخ 19 آبان به امور دانشجویی تحویل دهند.

لطفا قبل از آماده کردن مدارک؛ بخشنامه مربوط به این وام و شرایط ضامنین را مطالعه نمایید.

مدارک مورد نیاز

  1. سند تعهد محضری با دو ضامن (اصل ، فتوکپی و اسکن)
  2.  فرم شماره 1و2 (کلیه متقاضیان) (اصل)
  3. فرم شماره 3 (متقاضیانی که حائز شرایط مورد ب بند 5 ماده 5 بخشنامه میباشند) (اصل)

فرم های وام ویژه دکتری:

>>>  فرم مشخصات فردی تقاضای وام ویژه دکتری (فرم شماره 1)

>>>  فرم تائیدیه وام ویژه دکتری (فرم شماره 2)

>>>  فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری  (ویژه دانشجویان حائز مورد بند 5 ماده 5 دستورالعمل) (فرم شماره 3)

 

امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :