جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1397

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1397


جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری  کارشناسی ارشد سال 1397 - پردیس علوم

تاریخ

روز

صبح از ساعت 12-8

عصر از ساعت  16-13:30

1397/6/20

سه شنبه

  • تمامی گرایش های رشته ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر 
  • تمامی گرایشهای رشته زیست شناسی
  • تمامی گرایشهای رشته زمین شناسی
  • تمامی گرایش های رشته ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر 
  • تمامی گرایشهای رشته زیست شناسی
  • تمامی گرایشهای رشته زمین شناسی

1397/6/21

چهارشنبه

  • تمامی گرایش های رشته  شیمی
  • تمامی گرایش های رشته  فیزیک
  • تمامی گرایش های رشته  شیمی
  • تمامی گرایش های رشته  فیزیک
 

آدرس : میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                                                                                                                             اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :