جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1397

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری  کارشناسی ارشد سال 1397 - پردیس علوم

تاریخ

روز

صبح از ساعت 12-8

عصر از ساعت  16-13:30

1397/6/20

سه شنبه

  • تمامی گرایش های رشته ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر 
  • تمامی گرایشهای رشته زیست شناسی
  • تمامی گرایشهای رشته زمین شناسی
  • تمامی گرایش های رشته ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر 
  • تمامی گرایشهای رشته زیست شناسی
  • تمامی گرایشهای رشته زمین شناسی

1397/6/21

چهارشنبه

  • تمامی گرایش های رشته  شیمی
  • تمامی گرایش های رشته  فیزیک
  • تمامی گرایش های رشته  شیمی
  • تمامی گرایش های رشته  فیزیک
 

آدرس : میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                                                                                                                             اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :