نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم


جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

روز

تاریخ

صبح از ساعت 12-8

عصر از ساعت  16-13

سه شنبه

06/07/1395

ـــــــــ

تمامی گرایش های رشته 

ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر

چهارشنبه

07/07/1395

تمامی گرایش های رشته  های فیزیک و شیمی

تمامی گرایش های رشته

زمین شناسی و رشته بیوتکنولوژی

پنج شنبه

08/07/1395

تمامی گرایشهای رشته

 زیست شناسی

ـــــــــ

 
آدرس: میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی