جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم


جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

روز

تاریخ

صبح از ساعت 12-8

عصر از ساعت  16-13

سه شنبه

06/07/1395

ــــــــــــ

پذیرفته شدگان غیر بومی

چهارشنبه

07/07/1395

تمامی گرایش های رشته 

ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر

تمامی گرایش های رشته  های فیزیک و شیمی

پنج شنبه

08/07/1395

تمامی گرایشهای رشته

 زیست شناسی

تمامی گرایش های رشته

زمین شناسی و رشته بیوتکنولوژی

 

آدرس: میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

آدرس کوتاه :