جشن نودانشجویان کارشناسی دانشکدگان علوم برگزار شد

جشن نودانشجویان کارشناسی دانشکدگان علوم برگزار شد


در تاریخ دوشنبه 1402/8/1 از ساعت 10 تا 12  در محل سالن دهشور دانشکدگان علوم مراسم جشن ورودی نودانشجویان کارشناسی با هدف آشنایی دانشجویان با دانشکده ها، اساتید وامکانات آموزشی،  فرهنگی و رفاهی برگزار شد.  در این مراسم پس از تلاوت قرآن مجید وپخش سرود ملی وسرود دانشگاه تهران، کلیپ معرفی دانشکدگان علوم پخش شد. اعضای محترم هیات رئیسه دانشکدگان ضمن خوشامدگویی به معرفی حوزه های فعالیت خود پرداختند. در ادامه روسای محترم دانشکده ها دانشجویان رابا فضاهای آموزشی وامکانات دانشکده ها آشنا نمودند. در بخشی از مراسم از دانشجویان برتر المپیاد های علمی با اهدای جوایز تقدیر شد و مسئول کتابخانه دانشکدگان فعالیتها وخدمات این حوزه رامعرفی نمودند. در این برنامه جهت آشنایی با همکاران امور دانشجویان و فعالیتهای فرهنگی کانون ها وتشکلهای دانشجویی میزهای پاسخگویی در محل ورودی سالن در نظر گرفته شده بود. دفتر مشاوره وارتقای تحصیلی بورشور ارائه خدمات وفعالیتهای این حوزه و چگونگی ارتباط با مرکز مشاوره دانشگاه تهران ودفتر مشاوره دانشکدگان  را معرفی نمودند. در پایان ضمن پذیرایی، مسئولین به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

 

آدرس کوتاه :