جلسه پرسش و پاسخ با یکی از متخصصین حوزه‌ی مشاوره و روانشناسی جهت والدین نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم

جلسه پرسش و پاسخ با یکی از متخصصین حوزه‌ی مشاوره و روانشناسی جهت والدین نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم


جلسه پرسش و پاسخ با یکی از متخصصین حوزه‌ی مشاوره و روانشناسی جهت والدین نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم پایه در مراسم آئین ورودی برگزار خواهد گردید.

لینک و نحوه‌ی ورود به جلسه متعاقباً اعلام می‌گردد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :