حداکثر مهلت تسویه حساب شهریه دانشجویی

حداکثر مهلت تسویه حساب شهریه دانشجویی


با عنایت به نامه معاونت آموزشی دانشگاه تهران، و  براساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در خصوص  تقسیط دانشجویان خاص، مقرر گردید در خصوص دانشجویانی که از نظر مالی بدهکار می‌باشند سر‌ترم آموزشی برای نیمسال بعدی ایجاد نگردد.

لذا به اطلاع دانشجویانی که شهریه خودرا تقسیط نموده اند می رساند که حداکثرمهلت تسویه حساب  تا تاریخ  مردادماه 96 می باشد در صورت عدم تسویه حساب سرترم ثبت نام نیمسال 961 ایجاد نخواهد شد.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :