حضور رئیس محترم دانشگاه در جلسه شورای عمومی پردیس علوم

حضور رئیس محترم دانشگاه در جلسه شورای عمومی پردیس علوم


روز سه شنبه مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۹۸ رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آّبادی همراه با جناب آقای دکتر خضری، جناب آقای دکتر مقاری و جناب آقای دکتر حسینی در شورای عمومی پردیس علوم شرکت کردند. در این جلسه رئیس پردیس علوم، آقای دکتر وحید نیکنام، ضمن تاکید بر داشتن نگاه علمی در حل مسائل و مشکلات مختلف کشور و جامعه؛ بر ضرورت مشارکت تمام اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در معرفی رشته‌های تخصصی خود به جامعه و تبیین نقش رشته‌های علمی و توسعه علمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور اشاره کردند. آقایان دکتر نیلی، دکتر حسینی، دکتر مقاری و دکتر خضری در پانل حضور به هم رساندند و در ادامه آقای دکتر سلیمانی، معاون پژوهش و فناوری پردیس علوم جمع بندی نقطه نظرات و سوالات مطرح شده توسط اعضای محترم هیأت علمی پردیس را خدمت هیأت رئیسه محترم دانشگاه عرضه داشتند. برخی از اعضای محترم هیأت علمی حاضر در جلسه پرسش‌ها و پیشنهاداتی را در خصوص مسائل مختلف مطرح نمودند و هیأت رئیسه محترم دانشگاه به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.

آدرس کوتاه :