حضور هیاتی از دانشگاه ملبورن در پردیس علوم

حضور هیاتی از دانشگاه ملبورن در پردیس علوم


هیات چهار نفری از دانشگاه ملبورن روز سه شنبه 24 فروردین ماه به سرپرستی معاونت بین الملل این دانشگاه، آقای پرفسور سیمون کوان در نشستی با نمایندگان بین الملل دانشکده ها دیدار کردند. در این نشست که از آن به عنوان گام اولیه ای برای بازدیدها و همکاری های بعدی عنوان شد، پتانسیل های این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های با رتبه خوب در رده بندی جهانی معرفی شد.

آدرس کوتاه :