حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از فعالیت‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران در قالب برنامه "جوانه"

حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از فعالیت‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران در قالب برنامه "جوانه"


 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از فعالیت‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران در قالب برنامه "جوانه" حمایت می‌کند. برنامه ترویجی و توانمند ساز جوانه به دنبال ایجاد زمینه‌های رشد در حوزه‌های مرتبط با کسب و کار فناورانه در میان دانشجویان دانشگاه تهران است. این برنامه در حال حاضر شامل موارد زیر می‌باشد:

    حمایت از برگزاری تورهای بازدید از صنعت توسط انجمن‌ها
    حمایت از فعالیت‌های انجمن‌ها در حوزه‌های کسب و کار (رویداد، همایش، مسابقه، نمایشگاه و...)
    حمایت از برگزاری رویدادهای کسب و کارهای دانشجویی در فضاهای مختلف دانشگاه
    حمایت از نشریات دانشجویی
    حمایت از استفاده از فضاها و سالن‌های پارک علم و فناوری به منظور استفاده انجمن‌های علمی-دانشجویی

انجمن‌های علمی-دانشجویی می‌توانند علاوه بر زمینه‌های فوق در فعالیت‌های دیگر نیز پس از مذاکره و تأیید پارک علم و فناوری از حمایت‌های این مجموعه برخوردار شوند.

آدرس کوتاه :