نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت مالی و اداری

حوزه معاونت مالی و اداری


 

معاونت مالی و اداری پردیس در راستای انجام امور مربوط به حوزه مالی و اداری پردیس وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:
- تنظیم سیاست‌های نیروی انسانی و انعکاس به دانشگاه (پس از تصویب در شورای پردیس)
- تهیه و تدوین برنامه کار واحدهای تحت سرپرستی و ابلاغ به واحدها
- نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری، مالی و خدماتی
- نظارت بر نحوه انجام امور خدماتی کارکنان
- نظارت بر امر تهیه و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز
- نظارت بر حسن اجرای امور مالی
- نظارت بر چگونگی انجام امور خدمات عمومی و تأسیساتی و تعمیراتی
- راهنمایی و هدایت واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنها
- ابلاغ قوانین، آیین ‏نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها و دستورات اداری به واحدها و گروه‌های آموزشی طبق دستور رئیس دانشکده
- تهیه و تدوین گزارش‌های حوزه معاونت اداری و مالی جهت آگاهی مقامات مافوق

 
 

معاون اداری و مالی:  دکتر مجید حمزه لو

مرتبه علمی: استادیار

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری شیمی

 
 
 
 
 
 
 
 
معاونت اداری و مالی پردیس، شامل امور اداری، پرسنلی و رفاهی، حسابداری و امور پشتیبانی می‌باشد.