حکم انتصاب جناب آقای دکتر علی مقاری به عنوان معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای دکتر علی مقاری به عنوان معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران


آقای دکتر علی مقاری، هیات علمی دانشکده شیمی به سمت معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب شدند. متن حکم به شرح زیر است:

احتراماً نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی یاری رسانده و در همین جهت مأموریت‌های ذیل را با موفقیت به انجام رسانید:
۱. تدوین و ارائه برنامه‌های لازم به منظور توزیع متناسب، هدفمند و عادلانه منابع دانشگاه شامل منابع مالی، منابع انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی بر مبنای ضوابط علمی و براساس سیاستهای دانشگاه و مصوبات هیأت امنا؛
۲. شفاف سازی و ارائه مستمر گزارش از نحوه توزیع و مصرف منابع دانشگاه؛
۳. ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای لازم با هدف توانمندسازی کارکنان و ارتقاء سطح معیشت آنان؛
۴. برنامه‌ریزی و همکاری لازم با سایر معاونت‌ها و واحد‌های دانشگاه برای بهسازی بودجه دانشگاه از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت بهینه هزینه‌های پرسنلی و دیگر هزینه‌های دانشگاه.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :