نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خانم دکتر ملک به عنوان دبیر اولین کنفرانس بین المللی "آب و محیط زیست در عصر جدید: آموزش و ظرفیت سازی" منصوب شدند.

خانم دکتر ملک به عنوان دبیر اولین کنفرانس بین المللی "آب و محیط زیست در عصر جدید: آموزش و ظرفیت سازی" منصوب شدند.


 

طی حکمی از سوی آقای دکتر پزشک، سرکار خانم دکتر ملک به عنوان دبیر اولین کنفرانس بین المللی "آب و محیط زیست در عصر جدید: آموزش و ظرفیت سازی" منصوب شدند. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

"با توجه به بند سوم مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه به تاریخ 30/09/94 و با عنایت به تجارب ارزشمند جنابعالی، به ‌موجب این حکم به ‌عنوان "دبیر اولین کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، آموزش و ظرفیت سازی" منصوب می‌شوید. 

   امید است با همکاری اعضای محترم هیات علمی و متخصصین و محققین برجسته، در برگزاری و اجرای باشکوه این همایش علمی موفق و موید باشید."