خبرنامه زمستان 95 پردیس علوم منتشر شد.

خبرنامه شماره 10 پردیس علوم  ویژه زمستان 95  منتشر شد.

این خبرنامه را می توانید از اینجا دانلود و مطالعه نمایید.

 

آدرس کوتاه :