خبرنامه شماره 21 پردیس علوم، ویژه پائیز 1398 منتشر شد.

خبرنامه شماره 21 پردیس علوم، ویژه پائیز 1398 منتشر شد.


خبرنامه شماره 21 پردیس علوم، ویژه پائیز 1398 منتشر شد.

این خبرنامه شامل رویدادهای علمی و فرهنگی پردیس علوم می باشد و زیر نظر ریاست محترم پردیس علوم و به همت همکاران محترم روابط عمومی پردیس علوم منتشر می شود.

خبرنامه شماره 21

دسترسی به شماره های قبلی خبرنامه

آدرس کوتاه :