نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات پژوهشی کتابخانه پردیس علوم

خدمات پژوهشی کتابخانه پردیس علوم


خدمات پژوهشی ضمن معرفی شاخصهای علم سنجی در تعیین رتبه افراد، مجلات، دانشگاه‌ها و کشورها به شرح فرآیند پژوهش، معرفی ابزارهای پژوهش با تکیه بر دانش علم سنجی، اخلاق پژوهش و راهنمای موضوعی می‌پردازد.