نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویی و فرهنگی

دانشجویی و فرهنگی


 
همانگونه که از نام آن مشخص می‌باشد، حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تمامی امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان را عهده‌دار می‌باشد. این معاونت در بخش‌های زیر خدمات خود را به دانشجویان ارائه می‌دهد.
 

معاون دانشجویی و فرهنگی:  حسین مهدوی

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: شیمی پلیمر