نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی


 

پیشینه

آموزش زیســــت­ شناســی از سال 1307  شمسی در دارالمعلین عالی آغاز شده و از سال 1313 ش. با نام رشته طبیعی در دانشکده علوم ســــابق (پردیس علوم فعلـــی) به رســــمیت شــــناخته شد. از سال 1328 ش. گروه زیست شناسی (دانشکده زیست شناسی کنونی) در محل کنونی استقرار یافت و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می­ نماید. در سال 1384 در پی تغییر ساختار دانشگاه تهران این گروه تبدیل به دانشکده زیست ­شناسی شد و در قالب پردیس علوم تجدید سازمان یافت. در سال 1388 بخش میکروبیولوژی این دانشکده به محل جدید واقع در خیابان قدس، خیابان شفیعی منتقل شد.

دانشکده زیست شناسی در چهار بخش علوم جانوری، علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی فعال می­‍‎باشد.

 

رئیس دانشکده: دکتر محمدعلی آموزگار

مرتبه علمی: استاد تمام

مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری میکروبیولوژی