دانشکده زیست شناسی میزبان همایش ملی زیست شناسی دریا در تاریخ ۲۹ بهمن – ۱ اسفند ۱۳۹۷ خواهد بود.

دانشکده زیست شناسی میزبان همایش ملی زیست شناسی دریا در تاریخ ۲۹ بهمن – ۱ اسفند ۱۳۹۷ خواهد بود.


دانشکده زیست شناسی، همایش ملی زیست شناسی دریا را در تاریخ ۲۹ بهمن – ۱ اسفند ۱۳۹۷ برگزار می کند. هدف از این همایش فراهم نمودن محیطی برای پژوهشگران زیست شناسی دریا بوده که جدیدترین یافته های خود را تبادل نمایند و با برنامه های راهبردی سازمان های اجرایی و پژوهشی در تولید، نگهداری و حفاظت بوسازگان های دریایی ایران آشنا شوند. این همایش با حمایت های مادی – معنوی مؤوسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت دریایی، سازمان شیلات ایران، مؤسسه بین المللی تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر، دانشگاه های ملی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. این همایش شامل تعدادی کارگاه آموزشی می باشد که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ برگزار می گردد. لطفا برای اطلاعات بیشتر به صفحه همایش مراجعه نمایید:

http://science.ut.ac.ir/web/biology/mbs

آدرس کوتاه :