نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک


 
پیشینه
گروه فیزیک دانشگاه تهران نخستین برنامه آموزشی عالی فیزیک در کشـــور است که در سال 1314 خورشـــیدی توسط استاد فقید دکتر محمود حسابی در دانشکده علوم دانشگاه پایه-گذاری شد. بعد‌ها نسل اول از شاگردان ایشان، آقایان دکتر کمال الدین جناب، دکتر علی اصغر خمسوی و دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی به وی پیوسته و در گسترش گروه و تربیت نسلهای بعدی فیزیکدانها و دبیران فیزیک کشور کوشش بسیار کردند.
گروه فیزیک در سال 1352 از دانشکده علوم به مکان فعلی خود در انتهای خیابان کارگر شمالی منتقل شد و با گسترش بیشتر گروه و تشکیل زیر شاخه‌های مختلف در سال 1385 به دانشکده فیزیک ارتقا یافت.
در حال حاضر دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک در گرایش‌های تخصصی: فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش و فیزیک نجومی، فیزیک ماده چگال، فیزیک مهندسی و فیزیک هسته‌ای در شاخه‌های نظری، تجربی و محاسباتی فعال بوده و هر سال از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند.
 
در این دانشکده هم اکنون تعداد 280 دانشجوی کارشناسی، 143 دانشجوی کارشناسی ارشد و 68 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.
 
دانشکده دارای پنج بخش با عنوان‌های فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته‌ای، فیزیک ذرات بنیادی و گرانش و فیزیک نجومی می‌باشد.
 

رئیس دانشکده: مسعود مهجور شفیعی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری فیزیک