نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده - گروه

دانشکده - گروه


پردیس علوم شامل دانشکده های ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، شیمی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی و نیز یک گروه بیوتکنولوژی می باشد.