درخشش تیم آمار دانشجویی دانشکدگان علوم در در بیست و هشتمین المپیاد علمی – دانشجویی کشور

درخشش تیم آمار دانشجویی دانشکدگان علوم در در بیست و هشتمین المپیاد علمی – دانشجویی کشور


 کسب رتبه‌های اول، پنجم و ششم در بیست و هشتمین المپیاد علمی – دانشجویی کشور در رشتة آمار توسط دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران را خدمت خانواده محترم دانشگاه تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. افتخار آفرینان رتبه اول محمدامین همایونفرد دانشجوی رشته آمار رتبه پنجم رتبه ششم سارا صدری مقانلو محمدرضا یداللهی دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشجوی رشته آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :