درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و دومین دوره مسابقات ریاضی کشور

درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و دومین دوره مسابقات ریاضی کشور


درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و دومین دوره مسابقات ریاضی کشور، کسب رتبه سوم تیمی و کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره و سه مدال برنز را به اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده ریاضی بخصوص سرپرست تیم، جناب آقای دکتر امیر قادر مرزی، کمک سرپرست، آقای امیر حسین شاکر و اعضای تیم تبریک می‌گوئیم.
اعضای تیم مسابقات
۱- آقای حبیب علیزاده. مدال طلا
۲- آقای پویا لایقی. مدال نقره
۳- احمد رضا مرعشی. مدال برنز
۴-و حید شمس الدینی. مدال برنز
۵- سینا میرزایی. مدال برنز

آدرس کوتاه :