درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی کشور

درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی کشور


درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی کشور، احراز رتبه دوم تیمی واحراز دو مدال نقره و سه مدال برنز را به همه اعضای دانشکده ریاضی به خصوص سرپرست تیم، آقای دکتر علیرضا حسینی، کمک سرپرست، آقای عباس خادمی و اعضای تیم تبریک می گوییم.  

اعضای تیم مسابقات:

حبیب شیرعلی زاده (مدال نقره)

فرزاد بازیان (مدال نقره)

وحید شمس الدینی (مدال برنز)

امیرحسین شاکر (مدال برنز)

بنیامین دلشاد ممقانی (مدال برنز)

آدرس کوتاه :