درخشش دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی

درخشش دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی


دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی رتبه های برتر را کسب نمودند. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

اسامی این دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

- رضا ملکی حسن آباد (رتبه ۲)

- محدثه سادات احمدی (رتبه ۳)

- کیمیا عسگری (رتبه ۳)

زهرا گلستانی (رتبه ۶)

- سیده سپیده میرربیع (رتبه ۷)

- محدثه عجمی کهنگی (رتبه ۹)

 

 

آدرس کوتاه :