درخشش پردیس علوم در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

درخشش پردیس علوم در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

  • آقای دکتر رحیم زارع نهندی،  استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، به عنوان پیشکسوت آموزشی

  • آقای دکتر مجید علی‌زاده، دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، به عنوان استاد برگزیده آموزشی

  • آقای دکتر حسین رحیم پور بناب، استاد دانشکده زمین شناسی به عنوان استاد برگزیده آموزشی

  • آقای دکتر یاسر عبدی،  دانشیار دانشکده فیزیک، به عنوان استاد برگزیده آموزشی انتخاب شدند.

ضمن تبریک این  افتخار، برای این اساتید آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

آدرس کوتاه :