دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه EBSCO discovery service

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه EBSCO discovery service


به اطلاع می رساند دسترسی دانشگاه تهران برای سال ۲۰۱۹ علاوه بر ۲۷ پایگاه علمی از طریق EBSCOhost ، به EBSCO discovery service هم برقرار گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه :