نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر مجلات

دفتر مجلات


 
پردیس علوم دارای دو مجله با اعتبار علمی پژوهشــــی می‌باشـــد. مجله انگلیســـــی زبان Geopersia  و Progress in Biological Sciences توسط دانشکده-های زمین شناسی و زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران به صورت دو شماره در سال منتشر می‌شوند. مقالات این مجلات به صورت برخط از نویسندگان دریافت و برای داوری به داوران ارسال شده و در آخر با تایید داوران برای چاپ پذیرش می‌شود.