دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود


دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

>> ثبت نام و انتخابات در cultural.ut.ac.ir
>> ثبت نام نامزدها 14 تا 22 آبان 1402
>> زمان انتخابات دوشنبه 6 آذر
>> از ساعت 9:00 تا 23:59

 

 

آدرس کوتاه :