دومین دوره کارگاه‌های زیست شناسی دانشگاه تهران

دومین دوره کارگاه‌های زیست شناسی دانشگاه تهران


دومین دوره کارگاه‌های زیست شناسی دانشگاه تهران

?? مکان: آزمایشگاه‌های دانشکده زیست شناسی - دانشگاه تهران

?? تاریخ برگزاری: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷

??????

اطلاعات تخصصی هر کارگاه و ثبت نام در لینک تلگرام: utbiology_kargah@

آدرس کوتاه :