دومین سمینار انسان شناسی زیستی در پردیس علوم برگزار شد.

دومین سمینار انسان شناسی زیستی در پردیس علوم برگزار شد.


دومین دوره سمینارهای یک روزه انسان شناسی زیستی در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک برگزار شد.

این سری سمینارهای علمی-تخصصی در راستای توسعه این گرایش به عنوان رشته‌ای تحصصی در دوره کارشناسی ارشد به همت بنیانگزار این رشته از دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی برگزار می‌شود. دانشمندان سخنران این سمینار دکتر دومینیک گریمو اروهDr. Dominique Grimaud-Herve) دکتر اولین ایر Dr. Evelyne Heyer) دکتر سلین بن (Dr. Celin Bon) و دکتر ژیل بریون (Dr. Gilles Berillon) از پژوهشگران مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه (CNRS) بودند که به ترتیب از روند کارهای میدانی برای گردآوری نمونه ها و استقرار آنها در موزه ها و کلکسیونها، از اهمیت مطالعات DNA باستانی در پیگیری خاستگاه های انسان و مطالعات تبارزایشی و نیز تکامل راه رفتن دوپایی؛را  در حضور اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان پردیس علوم ارائه کردند. سمینار انسان شناسی به مدیریت آقای پرفسور عسکری خانگاه و آقای دکتر فرازمند با حمایت پریس علوم و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران شور برگزار شد.

این همایش در چارچوب طرح تحقیقاتی موسوم به جندی شاپور انجام گرفته است که با همکاری گروهی از انسان شناسان فرانسه از CNRS و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران حدود دو دهه است که جریان دارد. یکی از ثمره های این همکاری تقریبا بیست ساله در قلمرو انسان شناسی زیستی پیشنهاد تأسیس این رشته در دوره کارشناسی ارشد از سوی دانشکده زیست شناسی بوده است که پس از تصویب در سطح دانشگاه و وزارت علوم، دانشگاه تهران در مهرماه 1397 اولین دوره دانشجویان را پذیرش خواهد کرد.

به علت تقارن زمان و ساعت این همایش با جشنواره کتاب سال دانشجویی در تالار دهشور پردیس علوم، این همایش در آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک برگزار شد. از همکاری مدیریت و کارکنان این مرکز، به ویژه سخنان دکتر علی اکبر موسوی موحدی در طول برگزاری این همایش در مورد اهمیت این قلمرو بین رشته ای و لزوم توجه بدان، تشکر می شود.

آدرس کوتاه :